ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

Εθελοντισμός

Εσείς είστε τα φτερά μας, οι εθελοντές! Χωρίς τη δική σας πολύτιμη προσφορά δε θα ήταν δυνατή η υλοποίηση του έργου μας.

Οι εθελοντές μας απασχολούνται σε όλες μας τις δράσεις πανελλαδικά και καλύπτουν βασικές ανάγκες, τόσο με την ειδικότητά τους όσο και με την εκπαίδευσή τους στις προκαθορισμένες δράσεις της Αντικρίσης.

Η Αντικρλιση παρέχει φροντίδα και καθοδήγηση στους εθελοντές που συμμετέχουν στις δράσεις της.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έκαστου έτους πραγματοποιούνται σεμινάρια επιμορφωτικού χαρακτήρα με σκοπό την ενδυνάμωση του ρόλου τους.

Παράλληλα βασικό μας μέλημα αποτελεί και η ηθική ανταμοιβή των εθελοντών μας.

 

Η διαδικασία για να γίνει κάποιος εθελοντής
 • Αποστόλη εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην παρακάτω φόρμα
 • Ατομική Συνέντευξη
 • Συμπλήρωση Ερωτηματολογίου
 • Παρακολούθηση Εκπαίδευσης (κύκλοι εκπαιδεύσεων)
 • Συμπλήρωση Κώδικα Δεοντολογίας
 • Προσκόμιση απαραίτητων εγγράφων (ιατρική βεβαίωση, ποινικό μητρώο, ταυτότητα)
 • Τοποθέτηση στη δράση που θα απασχοληθεί εθελοντικά
Κατά τη διάρκεια της εθελοντικής δραστηριότητας παρέχεται:
 • Εποπτεία
 • Αξιολόγηση
Μορφές Εθελοντισμού
 • Ατομικός εθελοντισμός
 • Συλλογικός εθελοντισμός/Εταιρικός Εθελοντισμός

Ο εταιρικός εθελοντισμός στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης έχει δημιουργήσει ένα δίαυλο προσφοράς και επικοινωνίας μεταξύ της Οργάνωσης μας και διάφορων Εταιρειών που εμπράκτως αποδεικνύουν πως αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην Κοινωνία. Μέσα από την εμπειρία μας βλέπουμε μία σχέση εταιρικής εθελοντικής δραστηριότητας να μετουσιώνεται με το χρόνο σε σχέση δυνατής φιλίας που αμφότεροι οικοδομούμε εμπειρίες.

 • Τακτική – Έκτακτη δραστηριοποίηση