Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Αποστολή

 • Πανελλαδικά
 • 365 ημέρες το χρόνο
 • 24 ώρες την ημέρα
 • Υπηρεσίες για όλες και όλους στην Ελλάδα ανεξάρτητα από εθνικότητα και θρήσκευμα.
 • Φροντίδα όλων των ζώων του αστικού περιβάλλοντος και της άγριας πανίδας.
 • Δράσεις πρόληψης για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα για την αποφυγή των φαινομένων Βίας και κακοποίησης καθώς και των περιστατικών εξαφάνισης σε συνεργασία με τις Αρχές και τους αρμόδιους Φορείς.
 • Δράσεις παρέμβασης για παιδιά θύματα κάθε μορφής Βίας, Παιδιά με προβλήματα Υγείας, Παιδιά που ζουν ή απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση Φτώχειας πάντοτε σε συνεργασία με τις Αρχές και τους αρμόδιους Φορείς.

Όραμα

 • Μια Κοινωνία καλύτερη και πιο ανθρώπινη για όλους τους ανθρώπους.
 • Ένας καλύτερος κόσμος διαβίωσης για τα ζώα.
 • Διάδωση της αγάπης.

Αξίες

 • Αγάπη
 • Φροντίδα
 • Ισότητα
 • Αξιοπρέπεια
 • Ανιδιοτέλεια
 • Σεβασμός
 • Συμμετοχή
 • Συνέπεια
 • Συνεργασία