Νομική μορφή

Η Αντικρίση λειτούργει ΝΟΜΙΜΑ ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, νόμιμα, σύμφωνα με καταστατικό που δημοσιεύτηκε το 2016 στο Γ.Ε.ΜΗ. και με διακριτικό τίτλο «Αντικρίση».