ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ

Η Αντικρίση έχει φυσική παρουσία σε πολλές περιοχές στην Ελλάδα.

Η έδρα μας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη.