Σκοπός

Σκοπός της εταιρείας είναι η παρέμβαση σε μια ευρεία γκάμα προβλημάτων της κοινωνίας που έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο, τα ζώα, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.