Πυρκαγιά περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης: Έτοιμη να συνδράμει η Αντικρίση με με 24 εθελοντές και 6 οχήματα

Έτοιμη να συνδράμει είναι η κοινωνική οργάνωση Αντικρίση με 24 εθελοντές και έξι οχήματα, σε οτιδήποτε την χρειαστεί η Πολιτική Προστασία καθώς και οι ομάδες φιλόζωων εθελοντών, οι οποίοι βρίσκονταιRead More

(0)